NORDIC RUNNING 2019


NORDIC RUNNING

WORLD CHAMPIONSHIP 2019


PHOTO 2018

RESULT 2018


Termín konání
Date of the race

sobota 7. září 2019
saturday 7th September 2019
Prezentace
Presentatiton
08:30 - 10:00
Pilská nádrž, areál Martina Koukala

Pilská dam, sport areal Martin Koukal
Místo konání
Place of the race
Žďár nad Sázavou, Pilská nádrž
CZE, Zdar nad Sazavou, Pilská dam
Start závodu
Start of the race
11:00 - 5 km i 10 km
15:15 - mix štafety / mix relay
Vyhlášení vítězů
Winners ceremony
12:30 vyhlášení závodů jednotlivců / individual
16:30 vyhlášení štafet / relay
Kategorie
Category
Muži/Men 15 - 39
Muži/Men 40+
Ženy/Women 15 - 39
Ženy/Women 40+
Mix štafety/Mix relay (3 členové/3 members)
(minimum 1 žena/1 women)

Tratě závodu
Race tracks
5 km jednotlivci/individual
10 km jednotlivci/individual
3x 2,5 km mix štafety/mix relay
Startovné jednotlivci
Race fee individual
250 Kč při přihlášení leden až květen
300 Kč při přihlášení červen až červenec
400 Kč na srpen, září a na startu
Platba startovného
Payment of the starting fee
1. na účet 2700 792 714 / 2010
1. to the account 2700 792 714/2010
2. při prezentaci před závodem
2. during the pre-race presentation
Startovné štafety
Race fee relay
150 Kč za celou štafetu
 
Propozice
Proposition
 CZECH / ENGLISH


Přihláška po závodníky z České republiky

Přihláška štafety z České republiky

Registration for foreign competitors

Registration of relays for countries outside the Czech Republic
 

 

SPONZOŘI
NAŠICH ZÁVODŮ


(C) 2012 - 2019 SPORTNAVYSOCINE.CZ