NORDIC RUNNING 2019


2018

PHOTO 2018 RESULT 2018Termín konání
Date of the race

sobota 7. září 2019
saturday 7th September 2019
Prezentace
Presentatiton
08:30 - 10:00
Pilská nádrž, areál Martina Koukala

Pilská dam, sport areal Martin Koukal
Místo konání
Place of the race
Žďár nad Sázavou, Pilská nádrž
CZE, Zdar nad Sazavou, Pilská dam
Start závodu
Start of the race
11:00 - 5 km i 10 km
15:15 - mix štafety / mix relay
Vyhlášení vítězů
Winners ceremony
12:30 vyhlášení závodů jednotlivců / individual
16:30 vyhlášení štafet / relay
Kategorie
Category
Muži/Men 15 - 34
Muži/Men 35 - 49
Muži/Men 50+
Ženy/Women 15 - 34
Ženy/Women 35 - 49
Ženy/Women 50+

Mix štafety/Mix relay (3 členové/3 members)
(minimum 1 žena/1 women)

Tratě závodu
Race tracks
5 km jednotlivci/individual
10 km jednotlivci/individual
3x 2,5 km mix štafety/mix relay
Startovné jednotlivci
Race fee individual
300 Kč při přihlášení červen
350 Kč při přihlášení červenec - srpen
400 Kč na na startu závodu
Platba startovného
Payment of the starting fee
1. na účet 2700 792 714 / 2010
1. to the account 2700 792 714/2010
2. při prezentaci před závodem
2. during the pre-race presentation
Startovné štafety
Race fee relay
200 Kč za celou štafetu
 
Propozice
Proposition
 CZECH / ENGLISH


Přihláška po závodníky z České republiky

Přihláška štafety z České republiky

Registration for foreign competitors

Registration of relays for countries outside the Czech Republic
 

 

SPONZOŘI
NAŠICH ZÁVODŮ


(C) 2012 - 2019 Závody na Vysočině, SK TRI CYKLOCHLUBNA